En toabok?

Jag är något av en expert på offentliga toaletter. Jag fick nämligen en födoämnesallergi men det kom inte läkarna på för än två år efter det att jag hade sökt för det första gången. Så för att kunna ta mig någonstans alls så var jag tvungen att veta vart det fanns en toalett som man snabbt kunde ta sig till. Därav blev jag en expert på toaletter. Jag vet vart de finaste finns vart de billigaste finns och vart man kan få låna en toalett i en butik. Nu är det många år sedan och jag har inte längre det här problemet. Men jag skulle kunna skiva en bok.